Kopalnie PGG
----- zł
Kopalnie PGG
----- zł
Kopalnie PGG
0,00 zł
Kopalnie PGG
0,00 zł
Kopalnie PGG
0,00 zł
KWK Chwałowice
----- zł
Nasi klienci mogą liczyć na dobrą jakość, korzystną cenę i terminowe wykonanie.

 

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym od dnia 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne chcące nabyć wyroby węglowe w zwolnieniu od akcyzy, są zobowiązane do:

·                 okazania dowodu tożsamości dostawcy wyrobów węglowych (dowodu osobistego lub paszportu)

·                 złożenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych zawierających m.in. imię, nazwisko i adres zamieszkania nabywcy, jego numer PESEL oraz numer okazanego dowodu tożsamości;

·                 czytelnego podpisania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych.

Zgodnie z art. 31 a ust. 3 g ustawy o podatku akcyzowym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są obowiązane do okazania sprzedawcy dowodu osobistego lub innego dokumentu w celu potwierdzenia tożsamości.

 

Zbieranie powyższych danych nie wymaga zgody osoby, której dane są przetwarzane, gdyż obowiązek ten wynika z ustawy o podatku akcyzowym.

W swojej ofercie posiadamy węgiel o różnej wartości opałowej od 25MJ/kg do 30MJ/kg. Posiadamy również szeroki wybór ekogroszku, węgla, który spełnia normy w zakresie emisji substancji toksycznych do powietrza.

Oferujemy najnowsze eko produkty Polskiej Grupy Górniczej o granulacji od 8 mm do 25 mm i niskiej spiekalności.

Spalając te węgle w retortowych piecach z ciągłym, automatycznym podawaniem paliwa chronimy środowisko przed tzw. niską emisją. Dopracowany i precyzyjnie sterowany proces spalania  węgla w kotłach retortowych jak również wymóg stosowania wysokojakościowego ekogroszku powoduje znaczną  redukcję emisji substancji toksycznych do powietrza w porównaniu z tradycyjnymi kotłami węglowymi.

Ekogroszek Typ węgla Wartość opałowa Popiół Siarka
PIEKLORZ 32.1 min.27 MJ/kg max. 8 % max. 0,6 %
KARLIK 32.1 min. 26 MJ/kg max. 9 % max. 0,8 %
RETOPAL 31.2 min. 24 MJ/kg max. 8 % max. 0,9 %
WUJEK EKOGROSZEK 32.2 min.28 MJ/kg max. 8 % max. 0,6%

Również oferowane przez nas węgle grube charakteryzują się wysokim ciepłem spalania, niską zawartością popiołu i siarki.

Węgiel Typ węgla Wartość opałowa Popiół Siarka
KOSTKA 32.1 ; 32.2 min.28 MJ/kg max. 7 % max. 0,6 %
ORZECH I 32.1 ; 32.2 min. 28 MJ/kg max. 7 % max. 0,6 %
ORZECH II 31.2 ; 32.2 min. 28 MJ/kg max. 7 % max. 0,6 %

W sprzedaży posiadamy także węgiel z importu o nieco niższej wartości opałowej, niskiej zawartości popiołu i siarki.

Oferowane przez nas węgle spełniają warunki określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.