Groszek II Wesoła

  • Sortyment: Groszek II Wesoła
  • Kopalnia: KWK Mysłowice-Wesoła
  • Klasa zbytu: min. 28
  • Uziarnienie: 8-25
  • Cena brutto: 830,00
  • Cena brutto z akcyzą: 870,00