Kostka Mysłowice-Wesoła

  • Sortyment: Kostka
  • Kopalnia: KWK Mysłowice-Wesoła
  • Klasa zbytu: min. 28
  • Uziarnienie: 63-200
  • Cena brutto:
  • Cena brutto z akcyzą: