Orzech I

  • Sortyment: Orzech I
  • Kopalnia: KWK Murcki-Staszic
  • Klasa zbytu: min. 28
  • Uziarnienie: 40-80
  • Cena brutto: 950,00
  • Cena brutto z akcyzą: 990,00