Orzech I

  • Sortyment: Orzech I
  • Kopalnia: Kopalnie PGG
  • Klasa zbytu: min. 28
  • Uziarnienie: 40-80
  • Cena brutto:
  • Cena brutto z akcyzą: