Orzech II

  • Sortyment: Orzech II
  • Kopalnia: Kopalnie PGG
  • Klasa zbytu: min. 28
  • Uziarnienie: 50-25
  • Cena brutto: 0,00
  • Cena brutto z akcyzą: 0,00