Orzech II

  • Sortyment: Orzech II
  • Kopalnia: KWK Murcki-Staszic
  • Klasa zbytu: min. 28
  • Uziarnienie: 50-25
  • Cena brutto: 860,00
  • Cena brutto z akcyzą: 900,00