Orzech II

  • Sortyment: Orzech
  • Kopalnia: Kopalnie PGG
  • Klasa zbytu: min. 25
  • Uziarnienie: 40-80
  • Cena brutto: 0,00
  • Cena brutto z akcyzą: