PIEKLORZ

  • Sortyment: PIEKLORZ EKOGROSZEK
  • Kopalnia: KWK Chwałowice
  • Klasa zbytu: 28
  • Uziarnienie: 6-25
  • Cena brutto: 890,00
  • Cena brutto z akcyzą: 930,00