Retopal – Ekogroszek

  • Sortyment: Ekogroszek
  • Kopalnia: Kopalnie PGG
  • Klasa zbytu: min. 25
  • Uziarnienie: 6-25
  • Cena brutto: 1 460,00
  • Cena brutto z akcyzą: